Tajemná místa Čech a Moravy V.

07.06.2017 12:05

Děvičky

Zříceninu gotického hradu naleznete v oblasti Pálavy nedaleko Pavlova nebo Dolních Věstonic. 

Hrad byl postaven ve 13.století. V roce 1253 byl zničen Kumány, později byl obnoven a roku 1529 obléhán Turky. Během třicetileté války byl hrad obsazen Švédy a ti ho při odchodu zapálily. Dnes zůstalo obvodové zdivo, bašta se střílnami, na půl zasypané sklepy a několik pověstí. 

morava, detektory kovu zipsy, hrad Děvín, Děvičky, výlet, dovolená

Z hradu prý vedla podzemní chodba pod kostel v Dolních Věstonicích a do vinných sklepů v Pavlově. To už se dostáváme k první legendě o ukrytém zlatém pokladu pod hradem, který hlídá černý pes. Viděla ho žena z Pavlova, která byla pod Děvičkami na trávě. Zlato začala hrnout srpem na plachtu. Pes ji kousl do ruky, ta zčernala a paní od té doby má ochrnutou ruku. Hodiny začaly odbíjet poledne a zlato i se psem zmizelo. Zůstalo pouze to co bylo na plachtě. 

Před hradem se tyčí tři skalní útvary. Podle jedné pověsti to jsou tři zámecké dcery, které byly neposlušné a líné a jejich matka je zaklela. Druhá pověst praví, že nejstarší dceru zasnoubil hradní pán s čertem. Protože si ho nechtěla vzít, byla i se sestrami proměněna v kámen. Za letních nocí se odtud ozývá nářek.

Loni v létě jsem měla možnost Děvičky navštívit, bohužel jsem neviděla žádný poklad, ani neslyšela nářek.

Pravdou je, že procházka krásnou krajinou a výhled do okolí stojí za to.

Jitka.

morava, detektory kovu zipsy, pavlov , Děvičky