Tajemná místa Čech a Moravy II.

09.02.2017 10:06

Býčí skála 

Na Moravě v okrese Adamov najdete tajemnou jeskyni se skalním oknem. Toto místo je prý nejděsivější na Moravě a je zde spousta negativní energie. 

Býčí skála, Keltové, detektory kovů Zipsy

Ilustrační foto

Dr. Jindřich Wankel zde roku 1867 objevil předměty z doby halštatské (kamenné nástroje, výrobky z mamutích a medvědích kostí). Později roku 1872 při dalších vykopávkách nalezl kamenný oltář a na něm kosterní pozůstatky (části ruk s drahými prsteny a náramky). Neví se, zda šlo o rituální pohřeb vysoce postavené osoby z 5.století př. n. l. Bylo však nalezeno přes 40 dívčích těl, několik mužů i koní. 

V jednom rohu skály byla i kovárna s celým kovářským vybavením (výheň, kladiva, formy na odlévání bronzových výrobků atd.) 

Další záhadou Býčí skály je objevení bronzové sochy býčka. Tu našli bratranci Felklovi roku 1869 uvnitř hliněné nádoby v písku na dně jeskyně. Soška má tři žebra kolem tlamy a trojúhelníky na plecích a čele. Podobné znaky jsou na sochách egyptského býka „Apise“. 

soška býčka, Býčí skála, detektory kovů Zipsy

Ilustrační foto

Podle výzkumů archeologů zde žili Keltové (asi r. 400 př.n.l.), kteří zde těžili železnou rudu. Obchodovali snad s Egypťany a soška býka se tak dostala do Moravského krasu? Obětovali v době válek a nemocí keltové svým bohům mimo drahých šperků i zvířata nebo dokonce lidi? 

Co všechno se tady v minulosti odehrálo, se můžeme už jen dohadovat....

 

Zdroj: internet, časopis