Staré i nové mince

06.03.2015 09:04

Pozvánka do muzea v Chebu.

To připravilo expozici historických pokladů z okolí Chebska

Velice zajímavou výstavu depotů, cenných předmětů z blízkého okolí Chebska. K vidění budou v muzeu v  Chebu. Za zmínku stojí nález hallských feniků, které v roce 2013 objevila amatérská hledačka v Opatově u Lubů. Výstava potrvá do 14. Června.

Staré mince, detektory kovu Zipsy

Na výstavě budou k vidění depoty i lidové poklady už od doby bronzové. Nálezy pochází z historického Chebska, region na pomezí Čech a Bavorska.

Nejvzácnější budou asi mince. Jedná se o stříbrné hallské mince pocházející z jižního Německa. Poklad obsahoval skoro 1200 mincí z doby kolem roku 1300. Při ořepočtu cca 100 až 120 pražských grošů.  

 

Z Londýna

 Královna Alžběta II. se už v září může stát nejdéle panujícím monarchou na britském trůnu. Šanci připomínat si tento rekord budou mít všichni Britové ve svých kapsách. Ve finální fázi příprav je nová mince s královniným portrétem.

Mince, detektory kovu Zipsy