Křest knihy Hradiště Hrádek u Libochovan

22.06.2017 10:16

Křest knihy 

V den magického data 21.6. 2017 jsme se zúčastnili křestu knihy archeologů Jindřicha Šteffla a Radky Henstochové. Křest probíhal v prostorách teplického zámku, kde je i muzeum. 

Křest knihy na zámku, detektory kovů Zipsy

Křest knihy muzeum Teplice, detektory kovů Zipsy

Kniha Jindřicha Šteffla, detektory kovů Zipsy

 

Z knihy nejen v popiscích, ale i z barevných fotografií se dozvíte, jaké byly jednotlivé nálezy a depoty  v prostoru hradiště i v blízkém okolí. 

Zlatý a bronzový depot, doba bronzová, detektory kovů Zipsy

Bronzový meč, Libochovany, detektory kovů Zipsy

Kniha Hradiště Hrádek u Libochovan, detektory Zipsy

Co odhalil geodeticko - topografický průzkum lokality, Keltské svátky, vnímání změn ročních období okem keltů, letní i zimní slunovrat, náboženství doby bronzové a spoustu dalších zajímavých záhad a objasnění. Výzkum lokality probíhal tři roky. Na průzkumu pomáhali i sdružení ARCHEO LP 2010 a SEVEŘAN.

křest knihy

Malinko selhávala technika, proti sluníčku se fotí obtížně, fotek je mnohem víc, ale jsou nepoužitelné.

Křest knihy , detektory Zipsy

detektory Zipsy, křest knihy, Jindřich Šteffl s Tomáš Prejza

Kniha je v prodeji za 200,-  objednat se dá u nás prostřednictvím emailu Zipsy@zipsy.cz nebo přímo v na stránkach teplického muzea. https://www.muzeum-teplice.cz/novinky-1/864.hradiste-hradek-u-libochovan-vysledky-archeologickeho-nedestruktivniho-vyzkumu-2013-2016/