Keltský poklad

29.12.2016 15:37

Keltský poklad 

Poklad uložený před více než 2300 lety, s několika nej, byl nalezen v lednu 1882 v obci Lahošť, jeden kilometr od města Duchcov. Nejhlouběji uložen: 6m pod zemí. Nejbohatší nález i když se jednalo pouze o bronz. Hodnotu pokladu nelze vyčíslit. 

Vše začalo při úpravě Obřího pramene, léčivého minerálního pramene o teplotě 38°C. Po roce 1879 jeho hladina poklesla a bylo třeba zahájit jeho prohloubení. Při kopání v hloubce šesti metrů byl nalezen bronzový kotlík plný 4500 kusů šperků z doby keltské. Byly zde náramky, prsteny nebo bronzové spony. O přesném množství předmětů se vedou dohady neboť část je v soukromých sbírkách po celé Evropě. Větší část má teplické muzeum a zámek v Duchcově. Další šperky jsou v muzeu v Berlíně, Vídni nebo Londýně. 

Vědci se domnívají, že bronzový kotel byl uschován u pramene úmyslně jako obětní dar božstvu. Lidé věřili, že bohové vody ochrání pramen a tak vhazovali do pramenů vzácné dary. Důkazem jsou bronzové dýky nebo bronzový hrot z oštěpu, které se našli v různých hloubkách než samotný poklad u Obřího pramene.

keltsky poklad, detektory kovů Zipsy, šperky bronzové

Ilustrační foto

Zdroj: internet, časopis Záhady Života