Jablonné, nacisti a tajné chodby

14.10.2016 22:01

  Jistě není tajemstvím, že měli němci vybrané lokality pro ukrytí svých cenností.

Jednou z nich je místo na severu Čech. Dříve Deutsch-Gabel dnes Jablonné v Podještědí poklidné městečko

v okr. Liberec.

  Dominantou je bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy. Původní kostel v areálu dominikánského kláštera vznikl díky charitě Zdislavy z Lemberka, která byla po své smrti prohlášena za svatou a její ostatky jsou uloženy v podzemí současného barokního kostela (1690-1711). V podzemí, které má být hluboké 39 metrů, stejně jako kostel nad ním, jsou hrobky i jiných českých šlechticů ( např. rodiny Berků nebo Pachtů z Rájova).

Prý je pod kostelem podzemní chodba, která vede až k zámku Lemberk (cca 3km). Podle očitých svědků i kopec na kterém stojí zámek Lemberk je plný tajných chodeb. Ideální místo k ukrytí nacistického pokladu.

  Ke konci II.světové války bylo nařízeno nacisty ukrýt nakradené cenné věci (zlato, stříbro, umělecká díla) i tajné dokumenty s tím, že se později vyzvednou. Podle pamětníků koncem roku 1944 byla kolem kostela kolona německých nákladních vozidel. V chodbách mají být ukryty bedny v zazděných výklencích. Po válce kostel navštívilo několik turistů z Německa, kteří si pozorně prohlíželi nejen vnitřek kostela, ale zkoušeli proklepávat také zdivo.

  Údajný poklad se pokusila nalézt i tajná policie StB v listopadu 1983. Rozhodla se tak na základě šeptandy lidí z Liberce a dopisu od německého přednosty oční kliniky E. Günthera. (Ten se od svého otce dozvěděl o ukrytých předmětech pod Lemberkem). Policie použila detektor kovů, georadar, vrtné sondy o hloubce až 18 metrů, ale práci jim zmařila podzemní voda. Další pokus se konal v květnu 1984 (od faráře Fleiberga se dozvěděli, že jeden starý muž vyprávěl jak koncem války zabetonoval na příkaz gestapa vstup do podzemí kostela). Našli se jen betonové zákryty a obal od sušenek Star za jednou hrobkou Pachtů.

  V roce 1969 v Jablonném prý natáčela film neznámá americká společnost, která měla k dispozici několik stovek lidí, aut a kamionů. Šlo opravdu o filmový štáb? Našli a odvezli bedny nacistů stejně jako skupina Američanů v únoru 1946 u Štěchovic? Kdo ví...

 

Jablonné, detektory kovu zipsy

podzemí, detektory kovu zipsy

Ilustrační foto

Zdroj: internet, časopis Záhady života